Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Dr. habil. Csiszárik-Kocsir Ágnes; Dr. Elek Erzsébet; Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTPU11MLB, GSVVG22MLB
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 18 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában és elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon
Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái
Belsõ finanszírozási formák
2. Külsõ finanszírozási formák
Hitelezés, hitelképesség, Pénzügyi teljesítmény mérésének mutatói
Lízing, lízingpiac,
3. Faktorálás, faktorpiac,
Kockázati tõke
Befektetési stratégia./ Finánc és reálbefektetések /
4. Beruházás-gazdaságossági számítások Költség-összehasonlítás, NPV számítás, KE és NPV egyenértékes
BCR mutatók, gazdasági és pénzügyi megtérülési ráta
Beruházás – Mûködési cash flow
5. Számítási feladatok gyakorlása
Konzultáció
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy elméleti tananyagából
 
Kötelező irodalom: Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.