Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bogáth Ágnes Oktatók: Dr. Marosi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a családi vállalkozások indításának, mûködésének, növekedésének, megszûnésének ismérveit. A család és az üzlet
jellegzetességeinek feltárása, illetve a családi vállalkozás és nem családi vállalkozások különbségeinek feltárása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egyéni hallgatói prezentáció összeállítása és megtartása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Elõadás: A családi vállalkozás definíciói. A családi vállalkozások jelentõsége.
Gyakorlat: A félév követelményeinek áttekintése.
2. Elõadás: Családi vállalkozás tipizálási szempontjai, családi vállalkozás típusok.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
3. Elõadás: A családi vállalkozásokat leíró elméleti megközelítések (megbízó-ügynök elmélet, rendszerelméleti megközelítés, erõforrás-alapú megközelítés, életciklus, elméletek).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
4. Elõadás: A család fogalma. Családtípusok.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
5. Elõadás: Családszociológiai elméletek (interakcionista, strukturalista-funkcionalista, fejlõdésszemléletû és a konfliktualista megközelítések).
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
6. Elõadás: Családszerkezet, gyermekvállalási motívumok, szocializáció a családi vállalkozások szempontjából.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
7. Elõadás: Családformálódás, családi életciklus modellek. Családi értékátadás.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
8. Elõadás: A családi vállalkozások utódlása. Az elõd és az utód jellemzõi, motivációk, magatartások. Az utódlás folyamata.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
9. Elõadás: A családi vállalkozások és a társadalmi felelõsségvállalás.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
10. Elõadás: A stratégia jelentõsége és gyakorlata.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
11. Elõadás: A családi vállalkozásokkal foglalkozó szervezetek. Family Business Survey, 2012 eredményei.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
12. Elõadás: Zárthelyi dolgozat megírása.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
13. Elõadás: Családi vállalkozások helyzete.
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
14. Elõadás: PótZH írás
Gyakorlat: Hallgatói prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félévet lezáró évközi jegy az elméleti és gyakorlati jegy átlaga.
Az elméleti jegy a zárthelyin elért eredmény függvénye. (0-50% elégtelen; 51-62% elégséges; 63-75% közepes; 76-87% jó; 88-100% jeles)
A gyakorlati jegy a prezentáció alapján kerül elbírálásra.
Javításra és pótlásra a 14. hét elméleti óráján van lehetõség.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Az évközi jegy az elméleti és gyakorlati jegy átlaga.
 
Kötelező irodalom: Carlock, R - Ward, J. L. (2006): A családi vállalkozás stratégiai tervezése. Helikon Kiadó, ISBN: 963 227 010 X / HE 1090
továbbá az elõadások anyaga (órai jegyzet)
Ajánlott irodalom: Vecsenyi, J. (2011): Kisvállalkozások indítása és mûködtetése. Perfekt Kiadó, ISBN: 9789633947685
 
Egyéb segédletek: A családi vállalkozásokkal foglalkozó különbözõ internetes oldalak, pl.: http://www.pwc.com/gx/en/pwc-family-business-survey/index.jhtml ; http://www.fbn-
i.org ; http://www.kpmgfamilybusiness.com/category/philanthropy/ ;
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000