Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Tudományfilozófiai elméleti alapokon, gyakorlati áttekintésen keresztül, komplex kép kialakítása a tudomány múltjáról, jelenérõl, jövõjérõl.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Tudomány filozófiai alapok
2. Normál tudomány természete
3. Egyetemes technika történet
4. Magyar technika történet
5. Lehetséges jövõképek
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Órai munka
 
Kötelező irodalom: 1. Thomas S. Kuhn : A tudományos forradalmak szerkezete Osiris Kiadó 2000.
2. Németh József : A technika és a mérnökség Magyarországi története Mûegyetemi kiadó 1999.
3. Felix R. Paturi, Manfred Brocks: A technika krónikája - Officina Nova Budapest 1991 Kiadó4.Egely György : Tiltott találmányok
4. Egely György: Tiltott találmányok Egely Kft. 2000.
5. Egely György : Borotvaélen, Egely Kft. 2002.
6. Shadowrun
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000