Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: angol Félév: 2013/14/1
 
Szakok: ERASMUS; Kritérium tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szikora Péter Oktatók: Dr. Szikora Péter;
 
Előtanulmányi feltételek: Nyelvi elõkövetelmény
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: The students can be able to write dynamic pages on their own. The student will get a knowledge of a young programming language
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. HTML basic: Structure, tags, attributes
2. PHP basic: language reference, variables, types, expressions
3. Variables(set,isset), types (integer, string, booleans), operators (arithmetic, logical, string)
4. Control structures (if, else, while, for, foreach)
5. Variables:Arrays, Predefined Variables
6. Forms (login, set variables from form)
7. 1st test
8. Database Planning (Data models, optimal data model)
9. Database functions (MySQL, select, insert, update, delete)
10. Text Processing, strings (split, explode, implode, replace, positions)
11. Cascade Style Sheet (CSS)
12. Making complex dynamic webpage
13. 2nd test
14. End of Course
 
Kötelező irodalom: http://php.net - online manual
Ajánlott irodalom: Peter Moulding: PHP Black Book (2002)
Matt Zandstra: PHP in 24 Hours (3rd Edition)(2005)
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000