Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Testnevelés és Sport Intézet (1034 Budapest, Kiscelli u. 78-80.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó Oktatók: Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Nincs
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 2
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Harmonikus, kiegyensúlyozott életvitel tudatos kialakításához szükséges humánbiológiai ismeretek megismertetése, a hatékony szellemi és fizikai
munkavégzés érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- A fittségi vizsgálathoz szükséges paraméterek felvétele, a pillanatnyi edzettségi állapotra utaló motorikus próbák elvégzése/kiértékelése.
- Az egyéni adatlap értelemszerû kitöltése, egyénre szabott edzésterv elkészítése.
- A Szorongás szintjét és az életviteli szokásokat feltérképezõ kérdõívek kitöltése.
- A ZH-n minimum 50 % elérése.
- Megadott/választott téma szerint 4-5 oldal esszé elkészítése/leadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EGÉSZSÉGÜK & ÉLETMÓDUNK
Mi az egészség? A magyar lakosság egészségi állapota. Az egészségi állapotot befolyásoló legfõbb tényezõk. Az életmód szerepe az egészség megtartásában.
A LEGGYAKORIBB MEGBETEGEDÉSEK, HALÁLOKOK
Keringés szervrendszere. A szív mûködése. Szív- és érrendszeri megbetegedések okai és tünetei. A szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai.(Vérzsírok, vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, stressz)
EGYÉB MEGBETEGEDÉSEK, HALÁLOKOK
Daganatos megbetegedések, AIDS. Csontritkulás, mozgásszervi megbetegedések, Allergia, Tüdõgyulladás
2. EGÉSZSÉGET ROMBOLÓ LEGGYAKORIBB ÉLETVITELI SZOKÁSOK KÁROS HATÁSAI Dohányzás. Túlzott alkoholfogyasztás. Kábítószerek (drogok), „gyors” erõfejlesztésre használatos doppingszerek (anabolikus szteroidok).
Vészesen mozgásszegény életmód. Stressz.
AZ EGÉSZSÉGES LÉTEZÉS STABIL MEGTARTÁSÁT TÁMOGATÓ ÉLETVITELI SZOKÁSOK, TECHNIKÁK
Rendszeres egyénre szabott optimális idejû és intenzitású testedzés egészségmegõrzõ, egészségfejlesztõ hatása. Ésszerû (korszerû) táplálkozás. Autogéntréning. Jóga. Meditáció. Szauna. Masszázs. Alvás. Légzés.
MOZGÁS-EGÉSZSÉG-FITTSÉG Az emberi motorium fejlesztése, fejleszthetõsége. A fittség szerepe az egészséges létezés stabil megtartásában. A fittség megnyilvánulási formái. A fittség mérés jelentõsége és lehetõségei.
3. AZ ÁLTALÁNOS TESTI ERÕ- ERÕ-ÁLLÓKÉPESSÉG MÉRÉSE (Tavaszmezõ u. Tornatermi foglalkozás)
Az elért teljesítmény kiértékelése. Bemelegítés, levezetés.
4. A LEGISMERTEBB FIZIKAI FITTSÉGET MÉRÕ MOTORIKUS PRÓBARENDSZEREK: Eurofit-Hungarofit. Hungarofit & Mini Hungarofit. Hungarofit értékelési és minõsítési rendszer. Hungarofit minõsítõ kategóriák értelmezése. Ellenõrzõ módszerek az edzés hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez.
AZ OPTIMÁLIS TESTTÖMEG MEGHATÁROZÁSA
(Gyakorlati foglakozás.) Antropometriai mérések: (TS, TM, Csuklókerület, Csípõkerület) Testzsír-százalékmérés. Vérnyomás- és pulzusmérés. AT- Önértékelési és a Sport-életmód kérdõív felvétele. A jó és rossz fogyókúra. A túlsúly és az elhízás egészségkárosító következményei.
5. Felmérõ dolgozat (ZH)
Évközi feladatok leadása (Edzésterv, AT Önértékelési lap, Házi dolgozat, Sportolási és Dohányzási szokások kérdõív.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
– évközi felmérõ dolgozat (ZH) eredménye (a dolgozattal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok
%-ában: 0-49-ig elégtelen; 50-61-ig elégséges; 62-73-ig közepes; 74-85-ig jó; 86-100-ig jeles)
– házi-dolgozat minõsége,
– a pillanatnyi edzettségi állapotot tükrözõ, fittség mérés során elért teljesítmény kiértékelése, értelmezése, elemzése alapján a könnyû fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fittségi szint eléréséhez, vagy megtartásához szükséges egyénre szabott optimális idejû és intenzitású edzésterv minõsége.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
- A ZH-n minimum 50 % elérése.
- Megadott/választott téma szerint 4-5 oldal esszé elkészítése/leadása.
 
Kötelező irodalom: Dr. Fehérné Mérey I.: Lépj, az egészségedért! Korszerû ismeretek az egészséges életvitel kialakításához (ÓE Jegyzet 2011)
Ajánlott irodalom: Bill A.: Mindennapi meditáció (1998)
Deepak C. – David S.: A jóga hét törvénye
Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan
Kenneth H. Cooper: A tökéletes közérzet programja, Bp., 1990.
Dr. Fehérné Mérey I. : Se többet, se kevesebbet (2. bõvített kiadás) 1999.
Dr. Fehérné Mérey I.: Fittség–Egészség tudatosan (2006)
Dr. Frenkl Róbert: Sportélettan II. átdolgozott, bõvített kiadás
Dr. Mészáros János: Sportantropometria., Bp., 1987.
Dr. Nádori László: (Szerk.) Az edzés elmélete és módszertana. Bp., 1992.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Az oktatás hatékonyságát a hallgatói visszajelzések és a házi-dolgozat minõsége alapján félévente kiértékeljük, szükség esetén a változásokat figyelembe
véve a tananyagot korszerûsítjük, az irodalom jegyzéket módosítjuk.