Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Testnevelés és Sport Intézet (1034 Budapest, Kiscelli u. 78-80.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó Oktatók: Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: Nincs
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 22 Tantermi gyakorlat: 6 Labor: 0 Konzultáció: 2
 
Oktatási cél: Harmonikus, kiegyensúlyozott életvitel tudatos kialakításához szükséges humánbiológiai ismeretek megismertetése, a hatékony szellemi és fizikai
munkavégzés érdekében.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az elõadásokon és a gyakorlati órákon való aktív részvétel
- Az elõadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás mértéke nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- A fittség-méréshez, minõsítéshez szükséges valamennyi motorikus próba elvégzése
- Az egyéni adatlap értelemszerû kitöltése, egyénre szabott edzésterv elkészítése
- A Szorongás szintjét és az életviteli szokásokat feltérképezõ kérdõívek kitöltése, az esszé (4-5 oldal) leadása
- A ZH-n minimum 50 % elérése. Házi-dolgozat leadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EGÉSZSÉGÜK & ÉLETMÓDUNK
Mi az egészség? A magyar lakosság egészségi állapota. Az egészségi állapotot befolyásoló legfõbb tényezõk. Az életmód szerepe az egészség megtartásában.
2. A LEGGYAKORIBB MEGBETEGEDÉSEK, HALÁLOKOK
Keringés szervrendszere. A szív mûködése. Amit a pulzusról tudni kell.
Szív- és érrendszeri megbetegedések okai és tünetei.
A szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorai.
(Vérzsírok, vérnyomás, elhízás, cukorbetegség, stressz)
EGYÉB MEGBETEGEDÉSEK, HALÁLOKOK
Daganatos megbetegedések, AIDS. Csontritkulás, mozgásszervi megbetegedések, Allergia, Tüdõgyulladás
3. AZ EGÉSZSÉGET ROMBOLÓ LEGGYAKORIBB ÉLETVITELI SZOKÁSOK
Dohányzás. Túlzott alkoholfogyasztás. Kábítószerek (drogok), „gyors” erõfejlesztésre használatos doppingszerek (anabolikus szteroidok).
Vészesen mozgásszegény életmód. Stressz.
4. AZ EGÉSZSÉGES LÉTEZÉS STABIL MEGTARTÁSÁT TÁMOGATÓ ÉLETVITELI SZOKÁSOK, TECHNIKÁK
Rendszeres egyénre szabott optimális idejû és intenzitású testedzés. Ésszerû (korszerû) táplálkozás. Autogéntréning. Jóga. Meditáció. Szauna. Masszázs. Alvás. Légzés.
5. MOZGÁS-EGÉSZSÉG-FITTSÉG
Az emberi motorium fejlesztése, fejleszthetõsége.
A fittség szerepe az egészséges létezés stabil megtartásában. A fittség megnyilvánulási formái. A fittség mérés jelentõsége és lehetõségei.
6. PULZUS DIAGNOSZTIKA
A pulzus néhány jellemezõje. Mikor mérjünk pulzust?
A mért pulzusértékek értelmezése. Az edzéscél szerinti pulzuszónák.
7. A KERINGÉS LÉGZÉS ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE
(Szabadtéri foglalkozás: VII., Orczy-kert)
A keringés-légzés állapotára utaló, aerob állóképesség mûszerek nélküli mérése: Cooper-teszt,12 perc folyamatos futás/kocogás (pulzusméréssel kiegészítve). Az elért teljesítmény kiértékelése.
8. A LEGISMERTEBB FIZIKAI FITTSÉGET MÉRÕ MOTORIKUS PRÓBARENDSZEREK
Eurofit-Hungarofit. Hungarofit & Mini Hungarofit.
Hungarofit értékelési és minõsítési rendszer.
Hungarofit minõsítõ kategóriák értelmezése.
9. AZ OPTIMÁLIS TESTTÖMEG MEGHATÁROZÁSA
(Gyakorlati foglakozás.)
Antropometriai mérések: (TS, TM, Csuklókerület, Csípõkerület)
Testzsír-százalékmérés. Vérnyomás- és pulzusmérés.
AT- Önértékelési és a Sport-életmód kérdõív felvétele. A jó és rossz fogyókúra.
A túlsúly és az elhízás egészségkárosító következményei.
10. AZ ÁLTALÁNOS TESTI ERÕ- ERÕ-ÁLLÓKÉPESSÉG MÉRÉSE (Tavaszmezõ u. Tornatermi foglalkozás)
11. Rektori, Dékáni szünet
12. EDZÉSELMÉLETI ISMERETEK A TUDATOS EDZÉSTERVEZÉSHEZ
Ellenõrzõ módszerek az edzéshatására bekövetkezett változások mértékének és irányának méréséhez, nyomon-követéséhez. Bemelegítés-levezetés. Túledzés figyelmezetõ jelei. Egészségmegõrzõ, egészségfejlesztõ optimális futásintenzitás kialakítása. A fittség vizsgálat során felvett paraméterek minõsítése, értelmezése.
13. FELMÉRÕ DOLGOZAT
14. Feladatok leadása (Edzésterv, AT Önértékelési lap, Házi dolgozat, Sportolási és Dohányzási szokások kérdõív.)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
– évközi felmérõ dolgozat (ZH) eredménye (a dolgozattal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában: 0-49-ig elégtelen; 50-61-ig elégséges; 62-73-ig közepes; 74-85-ig jó; 86-100-ig jeles)
– házi-dolgozat minõsége,
– a pillanatnyi edzettségi állapotot tükrözõ, fittség mérés során elért teljesítmény kiértékelése, értelmezése, elemzése alapján a könnyû fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fittségi szint eléréséhez, vagy megtartásához szükséges egyénre szabott optimális idejû és intenzitású edzésterv minõsége.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A ZH-n minimum 50 % elérése. Házi-dolgozat leadása
 
Kötelező irodalom: F. Mérey I.: Lépj, az egészségedért! Korszerû ismeretek az egészséges életvitel kialakításához (ÓE Jegyzet 2011)
Ajánlott irodalom: Bill A.: Mindennapi meditáció (1998)
Deepak C. – David S.: A jóga hét törvénye
Dr. Donáth Tibor: Anatómia-élettan
Kenneth H. Cooper: A tökéletes közérzet programja, Bp., 1990.
F. Mérey I. : Se többet, se kevesebbet (2. bõvített kiadás) 1999.
F. Mérey I.: Fittség–Egészség tudatosan (2006)
Dr. Frenkl Róbert: Sportélettan II. átdolgozott, bõvített kiadás
Dr. Mészáros János: Sportantropometria., Bp., 1987.
Dr. Nádori László: (Szerk.) Az edzés elmélete és módszertana. Bp., 1992.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Az oktatás hatékonyságát a hallgatói visszajelzések és a házi-dolgozat minõsége alapján évente kiértékeljük, szükség esetén az igényeknek megfelelõen a
tananyagot korszerûsítjük, az irodalom jegyzéket módosítjuk.