Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: angol Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Parragh Bianka Oktatók: Dr. Parragh Bianka;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy bevezesse a hallgatókat a CRM ügyfélkapcsolat kezelés világába. Az ügyfélkapcsolat menedzsment speciális módszereket, ismereteket és képességeket kíván, melyekbõl a hallgatóknak keresztmetszeti képet és ismereteket kíván átadni. A tárgy nagy arányban gyakorlat orientált. A kurzus résztvevõi képet kapnak a CRM üzleti szemléletû megközelítése által arról, hogy mit nyújthat és mit nem képes nyújtani a CRM a szervezeteknek.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás megszerzésének feltételei:
vizsgajeggyel együtt
házi dolgozat alapján
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. CRM definitions. Origins, role, types of CRM.
2. The strategy development process. CRM case study.
3. The value creation process. CRM case study.
4. Organizing for CRM implementation. Change- and project management.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsgajegy megszerzésének feltételei:

Írásbeli záróvizsga során a vizsgaidõszakban, vagy
az elõadóval az utolsó oktatási alkalom napjáig e- mailen vagy szóban vázlat szintig egyeztetett, általa visszaigazolt témában dolgozat/kistanulmány készítése: minimum 10-15 oldalas önálló munka, kötelezõ formai elemek betartásával (strukturált, irodalomjegyzékekkel, forráshivatkozásokkal ellátott, 12-es Times New Roman betûméret, 1,5-es sorköz). A kistanulmány tartalmában az órán megismert koncepciók, módszerek, elvek következetes és szisztematikus használta (legalább 4-8) szükséges az adott esetre alkalmazva. A tanulmány a vizsgaidõszak elsõ hetének végéig adható le.
Az érdemjegy kialakításának módja:

Az év végi érdemjegy a vizsgán vagy a tanulmánnyal (házi dolgozattal) megszerzett pontszám szerint a következõképpen alakul (maximális pontszám: 100):

51 ponttól elégséges
63 ponttól közepes
75 ponttól jó
86 ponttól jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásban vagy házi dolgozat alapján
 
Kötelező irodalom: Parragh Bianka (2010): Digitális tananyag, Óbudai Egyetem, KGK, Vállalkozásmenedzsment Intézet
Adrian Payne (2008): Handbook of CRM, Achieving Excellence in Customer Management, Elsevier
Ajánlott irodalom: www.crm.lap.hu
www.ugyfelszolgalatok.com