Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Villamosmérnök mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Dr. habil. Velencei Jolán (1-666-5214);
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
esszéírás (2-3 ezer karakter) egy innovatív ötlet elfogadtatásához
egyperces pitch, azaz egy rövid, tömör bemutatkozó egy ötletrõl
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. feladatelvégzõk vs. innovátorok

A kíváncsiskodó innovátorok és a szorgalmas feladatelvégzõk között a vita értelmetlen. Az egyik nem tudja megérteni a másikat. Ne is kényszerítsük rá õket!
2. felelõsség vs. tisztesség

Az intellektuális tisztesség nem abban áll, hogy az elképzelhetetlen üzleti elképzeléseket igyekszünk megerõsíteni vagy megalapozni, hanem abban, hogy meghatározzuk azokat a feltételeket, amelyek között hajlandók vagyunk feladni.
3. megbízhatóság vs. innovatív miliõ

A „mi lehet” vagy „mi lehetne” összhangja a vállalkozás lelke.
A megújulási képesség fenntartásához egy kávéházi, innovatív miliõ kell.
4. pótolható vs. pótolhatatlan

Az innováció mûhelyében a viccfabrikáló innovátorok pótolhatatlanok. Ez a mûhely a társadalmi normák alapján mûködik.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
az esszé, a pitch és a tesztjellegû írásbeli vizsga együttes értékelése
esszé: 10 pont
pitch: 5 pont
teszt: 15 pont
Maximum 30 pont érhetõ el. (15-18 pont: elégséges; 19-22 pont: közepes;23-26 pont: jó;27-30 pont:jeles)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Olvasókönyv és könyvészet a „Technológiai innovációk menedzselése” tantárgyhoz és az órai elõadások diái (letölthetõ a Moodle rendszerbõl)

Ajánlott irodalom: Martin, R. L. (2010). Designgondolkodás - A garantált versenyelõny. Akadémiai Kiadó, Budapest
Ridderstråle, J. – Nordström, K. (2001). Funky business. A tehetség táncoltatja a tõkét. KJK-KERSZÖV Budapest.
Gardner, H. (1998). rendkívüliek. Kulturtrade Kiadó.
May, M. (2011) Elegáns megoldások nyomában. HVG Kiadó Zrt., Budapest
Goleman, D. (2002) Érzelmi intelligencia a munkahelyen. SHL Hungary Kft. Budapest
Robinson, K. (2011): Az alkotó tér - Lépj ki a dobozból, mert többre vagy képes, mint gondolnád! HVG Kiadó Zrt.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A tantárgyfelelõsnek biztosítani kell, hogy a tantárgy célja, tartalma, idõterve számonkérésének módja összhangban legyen a tantervvel, a képzési
követelményekkel.