Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bakó András Oktatók: Dr. Szûts István;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A további kurzusokhoz szükséges matematikai alapok elsajátítása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Eseménytér, valószínûség, axiómák, valószínûségi mezõk, geometriai valószínûség.
2. feltételes valószínûség, teljes valószínûség tétele, események függetlensége.
3. Diszkrét és folytonos valószínûségi változók, nevezetes eloszlások. Csebisev egyenlõtlenség, a nagy számok törvénye.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
vizsga értékelése következõképpen alakul: 0 – 50 %: elégtelen (1); 51-62 %: elégséges (2); 63 – 74 %: közepes (3); 75 – 86 %: jó (4); 87 - 100 %: jeles (5).
 
Kötelező irodalom: Obádovics J. Gyula: Valószínûségszámítás, Scolar Kiadó