Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Francsovics Anna; Petõné dr. Csuka Ildikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMSA11GNC - Számvitel alapjai
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató képes legyen egyszerû és komplex gazdaságossági vizsgálatok és elemzések elvégzésére. A gazdálkodás, a tervezés, az ellenõrzés és az információ-ellátás összehangolására, az operatív rendszer célkitûzéseinek megfelelõen.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
6. és 12. hét Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vezetõi számvitel szerepe a controllingban. A vezetõi számvitel szerepe és jelentõsége a vállalat irányításában, fejlõdési irány. A vezetésorientált számvitel feladatai.
2. A költségek fogalma. A költségek osztályozása. A költség és a kiadás közötti különbség.
3. Az ÁFKN struktúra elemzése. Break-even chart. Az ÁFKN struktúra gyakorlati alkalmazása.
4. A kalkuláció fogalma és fajtái (elõ-, közbensõ és utókalkuláció). Kalkulációs módszerek (egyszerû osztó, egyenértékszámos osztó, normatív, pótlékoló, gépóra és gazdasági kalkuláció).
5. Teljes- és részköltségszámítás.
6. Tevékenységalapú költségszámítás (ABC).
7. Standard költségszámítás, Az optimális termelési és értékesítési program meghatározása. Döntés az eladási ár alsó határáról, saját vagy külsõ gyártás. Target costing eljárás.
8. A tervezés fogalma és követelményrendszere. Az operatív tervezés fogalma, fejezetei és folyamata.
9. A stratégiai tervezés fogalma, az eljárás szakaszai. A stratégiai controlling fõbb eszközei. Az operatív és a stratégiai controlling összehasonlítása.
10. A controlling információs rendszere. tervezési és beszámolási rendszer felépítése. Mutatók szerepe a controllingban. Controlling kézikönyv. A controlling rendszer kiépítésének magasabb fokozatai. (a 0-bázisú költségtervezés rendszere (ZBB), az általános költségek elemzése (GWA)).
11. Mérleg- és eredményelemzés.
12. Hatékonyság, jövedelmezõség, termelékenység.
13. Pénzügyi helyzet elemzése (likviditás tervezés, cash-flow problémák).
14. A kiegyensúlyozott stratégiai mutatószámok rendszere, az önálló üzleti egységek teljesítményének mérése. A pénzügyi teljesítmény mérése.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
lásd TVSZ
 
Kötelező irodalom: Dr. Francsovics Anna: Controlling elmélet és módszertan (2012)
Dr. Francsovics Anna: Controlling integrált elmélete és gyakorlata (2012)
Ajánlott irodalom: Dr. Francsovics Anna: Esettanulmányok és feladatok a Contrrolling c. tantárgyhoz (2009)