Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. László Gábor Oktatók: dr. László Gábor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Megszerzendõ kompetencia meglátni a rejtett összefüggéseket és felmérni a lehetséges veszélyeket, valamint azok elhárításának módozatait a
digitális korban. A
hallgatók aktívan részt vesznek a téma feldolgozásában - közös elemzõi munka a célban megjelölt gondolkodásmód kialakításához - valós és fiktív
(megtörtént
eseményeken alapuló) esettanulmányok feldolgozásának segítségével.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Adat, információ, tudás
2. Az információs-tudásfolyamatok
3. Információ- és tudáspiac. Információbrókerek.
4. Információ- és informatikai biztonság, adatvédelem.
5. Az információrendszerek gazdasági szerepe.
6. Google
7. A digitális ÉN
8. Közösségi hálózatok 1.
9. Közösségi hálózatok 2.
10. Meddig egészséges a paranoia?
11. Források és szennyezõk 1.
12. Esettanulmányok
13. Esettanulmányok - Prezentációk
14. Prezentációk
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A plagizálás, illetve a csalás bármely formája nem megengedett és büntetést von maga után. Amennyiben ez valamely hallgatónál elõfordul, az automatikusan letiltással jár. (A büntetés nem feltétlenül korlátozódik csak a letiltásra.)

A jegy kialakításánál a hallgatói aktivitás, felkészültség és kreativitás fontos szerepet játszik.
A tárgy vizsgával zárul. Vizsgára bocsájtás feltételei
- órai részvétel TVSZ szerint;
- egy önálló minimum 5 oldal tartalmú elemzés készítése;
- az elemzéshez tartozó prezentáció elkészítése és bemutatása.
A jegy kialakításának szempontjai:
- órai aktív részvétel, beszámoló (kiadott anyagok feldolgozása) 30%
- vizsga 70%

Féléves munkával megajánlott jegy szerezhetõ amennyiben: A hallgató az oktatóval egyeztetett témában, amely a tárgyal kapcsolatos, önálló 10-15 oldalas elemzést készít, mely megfelel a szakdolgozat formai követelményeinek, valamint a fél év során tanult fogalmakat is használja és felmutatja az elemzésben az információs technológiai kihívásokat, problémákat és esetleges aggályokat.

Teljesítmény Érdemjegy
- 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles
 
Kötelező irodalom: Az órán kijelölt részek.
Ajánlott irodalom: Sapphiro -Variant: Az információ uralma - A digitális világ gazdaságtana, Geomédia Kiadói Rt.,
Budapest, 2000.
Barabási A.: Behálózva. Magyar Könyvklub, Budapest, 2003.
Barabási A.: Villanások, Nyitott könyvmûhely, 2011.
Tapscott, D. - Williams, A.: Wikinómia. HVG Könyvek, Budapest, 2007.
Malseed, M. - Vise, David A.: A Google sztori - az internetkorszak legnagyobb sikere, K.U.K. Könyv és
Lapkiadó Kft. 2009.
Domscheit-Berg, Daniel: WikiLeaks - A leleplezés - Hogyan mûködtettük a világ legveszélyesebb weboldalát? Nyitott Könyvmûhely, 2011
Wallace, P.: Az internet pszichológiája. Osiris kiadó, Budapest, 2002.
Young, J., Simon, W.: Steve Jobs és az Apple sikertörténete. Lexecon Kiadó, Gyõr. 2009.
Ködmön József : Kriptográfia - ComputerBooks Kiadó Kft. 2002.
Jay Beale, Paul Craig, Joe Grand, Tim Mullen, Ryan Russell : A háló kalózai - avagy - Hogyan lopjunk kontinenst - Kiskapu kiadó - 2005
 
Egyéb segédletek: A tanulási és oktatási stratégiák: (tanulást segítõ számítógépes programok, videók, CD-k, stb)
Kutatási terv minták, prezentációk, amelyek az OE Moodle keretrendszerébõl, vagy az elsõ órán bemutatott tanszéki, illetve egyéb keretrendszerbõl
tölthetõk le
azonosítás után (alapértelmezésben a hallgatók Neptun bejelentkezéséhez használt azonosítója).