Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Velencei Jolán Oktatók: Iván Csaba;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy menedzsment információs szoftver kezelésének technikáját
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Dashboard rendszerek áttekintõ bemutatása
2. Alapfunkciók, alapbeállítások, kezelõfelület megismerése
3. Rendszeradminisztrációs beállítások, jogosultságok és engedélyezési eljárások kezelése
4. Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI)
5. Data feed-ek létrehozása, lépései, felépítése
6. Alapvetõ adatbázismûveletek
7. Komplex adatbázismûveletek
8. Dashboard és vizualitás (egyszerû mashapp-ok bemutatása)
9. Dashboard és vizualitás (összetett mashapp-ok bemutatása)
10. Interaktív jelentések megismerése, készítése
11. Jelentések megosztása, összefogása vállalaton belül és kívül
12. Adatfeltárás, adatszûrõk alkalmazása
13. Zárthelyi dolgozat
14. Zárthelyi dolgozat pótlása
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Van

Az évközi jegy megszerzésének feltételei:Aláírás


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Van
 
Kötelező irodalom: Aris MashZone online oktatási anyaga www.mashzone.com/web/products/ARIS_Mashzone/en/index.htm(angol és német érhetõ el)
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században