Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. Lehotai Lilla Rita Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ beadandó esettanulmány, 1 zárthelyi dolgozat megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. hét A fenntartható fejlõdés - A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
A fenntartható fejlõdés elvei -A gazdasági növekedés és a környezeti minõség összefüggései - A Föld eltartóképessége- A gazdasági növekedéshez kapcsolt optimizmus elméleti gyökerei
A környezeti Kuznets - görbék – A jólét elemzése , jóléti mutatók
A természeti erõforrások - A környezetszennyezés gazdaságtana
A humán fejlõdés mérése – A UNDP humán fejlõdés inedexe
2. 2. hét Az ökológiai lábnyom- A biokapacitás számítása- Ökológiai deficit és túlfutás- A közjavak túlhasználata :„A közlegelõ tragédiája”- A pigou-féle adó nagysága -A Coase – tétel - A Föld légköre és a klímaváltozás -A környezetvédelem szabályozásának eszközei. Az EU környezeti törekvései- A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek - A Local Agenda 21 program alkalmazhatósága
Zárthelyi dolgozat
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai
Bologna – Tankönyvsorozat
Aula Kiadó, 2007 – ISBN 978-963-9698-25-3
Ajánlott irodalom: Beliczay Erzsébet
Egészségesebb környezet, javuló versenyképesség, több munkahely : A Levegõ Munkacsoport javaslatai a zöld államháztartási reformra / [írta Beliczay Erzsébet]. - Budapest : Levegõ Munkacsoport, 2000. - 23 p. : ill. ; 29 cm

Medvéné Szabad Katalin : A környezetgazdaságtan alapjai, [Bp.]: Perfekt, [2007]. 280 p., ISBN 963 394 5968

Hubai József
Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierõforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary ad of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. Csak magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 166-170.
Szlávik János
Fenntartható környezet- és erõforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.) Bibliogr.: p. 309-[318]