Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Sasné Dr. Grósz Annamária;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg a nemzetközi marketing eltéréseit az országhatáron belüli marketing tevékenységhez képest, készüljenek fel a határon túli
üzleti élet marketinghez kapcsolódó kihívásaira.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a nemzetközi marketingbe; A kulturális környezet: különbségek, változások
2. A nemzetközi üzleti gyakorlat: szokások, etika
3. A földrajzi, politikai és a jogi környezet
4. A fogyasztói magatartás
5. Nemzetközi piackutatás
6. Termékpolitika
7. Értékesítés-politika
8. Nemzetközi értékesítési csatornák
9. Árpolitika
10. Kommunikáció
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyakorlatokon a részvétel kötelezõ
A hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
Félévközi feladatok:
Marketingterv: 100 %
 
Kötelező irodalom: Tóth Tamás: Nemzetközi marketing, Akadémiai Kiadó, 2008
Ajánlott irodalom: Rekettye – Fojtik: Nemzetközi marketing, Dialog Campus Kiadó, 2003.