Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: dr. Lehotai Lilla Rita Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kettõ beadandó esttanulmány, 1 zárthelyi dolgozat megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A fenntartható fejlõdés - A bioszféra, a gazdaság és a jólét kapcsolata
2. A fenntartható fejlõdés elvei -A gazdasági növekedés és a
környezeti minõség kapcsolata
3. A környezeti Kuznets - görbék – A jólét elemzése , jóléti mutatók
4. A humán fejlõdés mérése: életminõség és a társadalom minõsége
modellek
5. Az ökológiai lábnyom- Ökológiai deficit és túlfutás
6. A természeti erõforrások
7. környezetszennyezés gazdaságtana - Külsõ gazdasági hatások
8. Az externális hatások közgazdasági következményei
9. A Föld légköre és a klímaváltozás
10. A környezetvédelem szabályozásának eszközei
11. Zárthelyi dolgozat
12. A vállalkozások környezeti kockázatai, környezetbarát termékek
13. A Local Agenda 21 program alkalmazhatósága
14. Az EU környezeti törekvései
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
TVSZ szerint
 
Kötelező irodalom: Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai
Bologna – Tankönyvsorozat
Aula Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Beliczay Erzsébet
Egészségesebb környezet, javuló versenyképesség, több munkahely : A Levegõ Munkacsoport javaslatai a zöld államháztartási reformra / [írta Beliczay Erzsébet]. - Budapest : Levegõ Munkacsoport, 2000. - 23 p. : ill. ; 29 cm
Medvéné Szabad Katalin (szerk.): A környezetgazdaságtan alapjai, [Bp.] : Perfekt, [2007]. 280 p., ISSN 963 394 5968
Hubai József
Az uniós csatlakozás hatása Magyarország természetierõforrás-gazdálkodására = Impacts of the accession to the EU of Hungary ad of 2004 on the natural resources management / Hubai József. - Budapest : Nemz. Tankvk., 2006. Csak magyar nyelven. - Összefoglalás angol nyelven. - Bibliogr.: p. 166-170.
Szlávik János
Fenntartható környezet- és erõforrás-gazdálkodás / Szlávik János. - Budapest : KJK-Kerszöv, 2005. - 317 p. : ill. ; 19 cm. - ( Környezetvédelmi kiskönyvtár, ISSN 1219-3208 ; 14.) Bibliogr.: p. 309-[318]