Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Ulrich Langanke Oktatók: dr. Lehotai Lilla Rita;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kommunikáció alapjainak és általános összefüggéseinek elsajátíttatása a hallgatókkal. A mindennapi és az üzleti élet legjellemzõbb helyzeteiben a
megszerzett üzleti kommunikációs ismeretek alkalmazása, szituációs példákkal történõ begyakoroltatása, rögzítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az elõadásokon való rendszeres részvétel, 3 esettanulmány megírása és határidõre történõ beadása,
2 zárthelyi dolgozat eredményes megírása. A prezentáció témajavaslatait az elõadáson közli az elõadó.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kommunikáció alapfogalmai és összefüggés rendszerei
A kommunikáció hatékonyságát segítõ és akadályozó tényezõk
A közlés és befogadás egysége- Az önismeret jelentõsége, énkép
Attitûd, elõítélet, benyomás mechanizmusainak ismertetése
Johari –ablak- Ok-keret
2. A verbális és non verbális kommunikáció elemei
Metanyelv – Paranyelv
IQ- EQ és a kommunikáció
Kommunikációs sajátosságok az üzleti életben
Önismereti tesztek
3. Illem, etikett, protokoll – A kulturált viselkedés, társalgás, étkezés
Illem és telefon, illem és internet használat
Szituációs helyzetek gyakorlati szemmel
4. Menedzser illemtan címû film bemutatása és elemzése
Szituációs feladatok
5. Hogyan tárgyaljunk üzletrõl?
6. Karrier, álláspályázat, önéletrajz – Tanácsok az önéletrajz és kísérõlevél írásához / Állásvadászat
7. Hogyan készüljünk a sikeres felvételi beszélgetésre, állásinterjúra
8. A gazdálkodó szervezetek kommunikációja. Külsõ és belsõ PR 1. zárthelyi dolgozat
9. Az üzleti élet alapvetõ kommunikációs helyzetei. Értekezletek,
elõadások, tárgyalások, prezentációk és egyéb kommunikációs technikák
10. A szerzõdés szempontjai - Mikor jön létre szerzõdés az üzleti életben?
Mikro- tárgyalások elõzetes szempontok alapján, majd elemzés
11. A sikeres tárgyalók titkai – gyakorlati példákon keresztül
A tárgyalástechnika címû film megtekintése Szituációs feladatok, tesztek
12. 2. zárthelyi dolgozat
13. Tárgyalás megtekintése
14. A félév lezárása, összefoglalás
 
Kötelező irodalom: Ferenczi Éva: Üzleti kommunikáció, BMF KGK. 4003
Papp Lászlóné: Üzleti kommunikáció, Szöveggyûjtemény BMF KGK 4001

Ajánlott irodalom: Dr. Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
Dr. Sille István: Illem, etikett, protokoll KJK. 1997