Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Informatikus közgazdász szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kasza Jenõ Oktatók: Dr. Kasza Jenõ; Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG121NK, GGTPU222NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók megismertetése a termelési folyamat tevékenységeivel. Ugyanis a termelés folyamatosan ismétlõdõ és egyben fejlõdõ tevékenység. Ehhez folyamatosn biztosítani kell a szükséges feltételeket gondoskodni kell a felügyeletrõl és irányításról, valamint a zavaró tényezõk kiküszöbölésérõl. A termelési feladatok tervezése, a végrehajtás irányítása és ellenõrzése a termelésmenedzsment feladata.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A 13. héten zárhelyi dolgozat írása, pót zárhelyi írására lehetõség a 14. héten.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A gyártás tervezése. A gyártás elõkészítés feladatai. A gyártás irányítás feladatai.
2. Gyártásfejlesztés. Új módszerek és gyártási eljárások tervezése és kidolgozása.
3. Anyagtervezés. Anyagok kiválasztása, egységenkénti anyagfelhasználás tervezése. Anyaggazdálkodás tervezése.
4. A készletállomány gazdálkodás feladatai. Készletszintek számítása, rendelésfeladások, diszpozíció.
5. Gyártási folyamat, idõ, kapacitás és határidõ tervezés. Gyártási sorrend tervek, mûvelettervek, mûveleti utasítások gépi munkák esetén.
6. Mûvelettervek, mûveleti utasítások kézzel végzett munkák esetén. Hagyományos technológiakészítés, korszerû idõelemzések. MTM, idõ és mozdulatelemzés.
7. Költségtervezés. Normaidõk kialakítása. Költségelemzések, egységenkénti bérköltségek, különköltségek. Az általános költségek befolyásolása.
8. Kalkulációs eljárások. Elõkalkuláció, utókalkuláció, kalkuláció készítése ajánlattétel esetén.
9. Beruházások tervezése. (termelõhelyek, gépek, berendezések. Szinttartó és fejlesztõ beruházások. Gazdasági összehasonlítás.
10. A termelés tervezése rendelésre történõ gyártás esetén. A termelési terv összeállítása. Figyelembe veendõ tényezõk. A termelési terv összeállítása raktárra történõ gyártás esetén. Az értékesítés prognosztizálása.
11. Ajánlattétel. A készítés problémái. Mûszaki ajánlat. Árajánlat, szállítási feltételek, jogi feltételek. Részvétel versenytárgyaláson.
12. A karbantartási feladatok tervezése. Állapot felvételi technikák. Javítási, karbantartási eljárások.
13. Zh dolgozat írása.
14. Az évközi munka értékelése, pót Zh írás.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: A TVSz-ben biztosított lehetõség szerint
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga szóbeli kiegészítéssel
 
Kötelező irodalom: Dr. Kasza Jenõ Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan. BMF KGKB Bp. 2004
Dr. Kasza Jenõ Dr. Lehotai László: Vállalatgazdaságtan példatár. BMF KGK Bp. 2004
Ajánlott irodalom: Dr. Kocsis József. Menedzsment mûszakiaknak.MK. BP. 1998
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Összhangban van szak követelményeivel.A tantárgyfelelõs a bekövetkezett változások figyelembevételével gondoskodik a tananyag folyamatos karbantartásáról.