Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2013/14/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak; Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: Német alap C vagy belsõ szintfelmérõ vizsga.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelv alapjaival, gyakorlati, mindennapi szituációkon és egyes alapvetõ elméleti témakörökön keresztül, az
ehhez szükséges nyelvtani ismeretek elmélyítése.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
8./13. hét: zárthelyi dolgozat
A félév során 2 db egész órás ZH-t kell írni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 50%-os teljesítmény
szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanát által meghatározott idõpontban és
témakörben.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Einführung in den Alltag der Wirtschaft
2. Situationen im Geschäftsleben
3. Der offizielle Brief
4. Die Bewerbung
5. Das Bewerbungsschreiben
6. Der Lebenslauf
7. 1. Klausurarbeit
8. Das Vorstellungsgespräch
9. Die geschäftliche Verhandlung I.
10. Die geschäftliche Verhandlung II.
11. Aktuelle Firmendaten verstehen
12. Das Präsentieren von Grafiken und Tabellen
13. Unternehmensformen
14. 2. Klausurarbeit
 
Kötelező irodalom: - Kommunikation inder Wirtschaft (Goethe-Institut, Fraus, Cornelsen)
- Az oktató által összeállított a kurzus résztvevõine megküldött német nyelvi anyagok