Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Pénzügyi szakügyintézõ szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: N/A Oktatók: Buday Andrea;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A munkagazdaság alapfogalmai. A munkaerõpiac. A munkaerõ-kereslet. A munkaerõ iránti kereslet versenypiacon. Monopszónium. A minimálbérek hatása. A technológiai fejlõdés és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok hatása a munkaerõ-keresletre. A munkaerõ-kínálat. A munkaerõforrás. T. A gazdasági aktivitás változásai. Beruházások az emberi tõkébe: oktatás és szakképzés. A felsõoktatás iránti kereslet. Iskolázottság, kereset és az iskola elvégzése utáni emberitõke-beruházás. A dolgozói mobilitás: Vándorlás, bevándorlás és munkahelyváltoztatás. Munkabérszint és termelékenység: Bérmeghatározás a vállalaton belül. A munkaerõ-piaci diszkrimináció. A szakszervezetek és a munkaerõpiac. Kereseti egyenlõtlenségek.. A munkanélküliség. A munkanélküliség típusai és okai. Aktív és passzív foglalkoztatáspolitika.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Munkaerõpiaci alapfogalmak, gazdasági összefüggései
2. Munkaerõpiac helyzete, munkanélküliség, trendek
3. Foglalkoztatási formák, szolgáltatások

4. Egyéni jellemzõk, adottságaink

5. Értékek, érdeklõdés, munkához való viszony

6. Karriertervezés és munkaerõpiaci összefüggések

7. Folyamatos tanulás, újabb ismeretek

8. Álláskeresés, hirdetések, szolgáltatók

9. Kiválasztás, jelentkezés

10. Önéletrajz, motívációs levél

11. Felvételi beszélgetés, szituációk


12. Béralku, juttatások, pozíció-profil
13. Munkajog, szerzõdés szabályai
14. Zárthelyi dolgozat

A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Zárthelyi dolgozat
Ajánlott irodalom: Roland G. Ehrenberg – Robert Smith: Korszerû munkagazdaságtan. Panem Könyvkiadó, Budapest, 2003.
Galasi Péter- Gábor R. István: Munkagazdaságtan alapjai, BKE, Budapest 1996.
Galasi Péter: A munkaerõpiac gazdaságtana, Aula 2003