Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2008/09/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Fábry Györgyné dr. Oktatók: Dr. Borbély Emese; Hoffmann Judit;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVG111NK, GGTPU212NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A nemzetközi marketing nevû kurzus fõ célja a hallgatók felkészítése a határokon túl lebonyolított üzletek marketingmenedzselésének kihívásaira és problémáira.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Házidolgozat beadása és prezentálása
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Globlizáció vs. nemzetközivé válás
2. A vállalat nemzetközivé válása
3. A nemzetközi verseny jellemzõi és változásai
4. A politikai, jogi, gazdasági és kulturális makrotényezõk vizsgálata
5. Marketingterv
6. Piackutatás külföldön
7. Szolgáltatásmarketing külföldön
8. Termékünk pozícionálása nemzetközi piacokon
9. Nemzetközi termékpolitika
10. Nemzetközi marketingkommunikáció
11. PR, kiállítások, vásárok
12. Az elosztási lánc, kiválasztás
13. Piacra lépési stratégiák I.
14. Piacra lépési stratégiák II.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja: írásbeli
Ajánlott irodalom: Czinkota/Ronkainen: Nemzetközi Marketing, 5. Edition (vagy újabb), New York 1995