Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Bakó András Oktatók: dr. László Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: KMAIA11GNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 2 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Olyan ismeretek nyújtása a hallgatóknak, amely segíti a multimédia eszközök használatát és a számítógépes feldolgozást.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Zárthelyi az utolsó elõtti alkalommal és beadandó feladat elkészítése.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Multimédia elemei, definíció, felbontás, és felhasználási lehetõségek.
2. Input/output eszközök, fõbb paraméterek, beviteli eljárások, hang és grafikus kártyák.
3. Input/output eszközök, fõbb paraméterek, beviteli eljárások, hang és grafikus kártyák.
4. Hangfeldolgozás alapjai, mintavételezés, kvantálás, hangfájl formátumok, sûrítés.
5. Hang és dalszerkesztési lehetõségek a Windows alatt, professzionális szoftverek.
6. Képfeldolgozás alapjai, fõbb paraméterek, fájlformátumuk, sûrítés.
7. Képek digitalizálása, digitális kamerák és képbeviteli lehetõségek.
8. Windows, képkezelõ szoftverei és felhasználása.
9. Professzionális szoftver rendszerek. I. Raszterképek feldolgozása, Adobe Photoshop
10. Professzionális szoftver rendszerek. I. Raszterképek feldolgozása, Adobe Photoshop
11. II. Vektorképek feldolgozása, AutoCad, CorelDraw.
12. Mozgókép feldolgozás alapjai, felvétel, szerkesztés, vágás.
13. Digitális kamerák és DV géprevitel. Analóg film digitalizálása, grafikus kártyák.
14. Filmkezelés szoftver eszközei a Windows alatt. Videofeldolgozó szoftverek: Studio-8, Adobe Premiere, Edius. Canopus szoftverei.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A zárthelyi dolgozat és a beadandó feladatra kapott osztályzat átlaga, mindkettõnek el kell érnie legalább az elégséges szintet.
 
Kötelező irodalom: Hidegkuti G., Visszay P., Digitális képalkotás, ViviCom Kiadó, 2001, pp. 194.
Sparik, CH., Rügheimer H., A multimédia alapjai,, Kosuth 1995, pp. 237
Ajánlott irodalom: Berke J., Hegedûs Gy., Kelemen D., Szabó J., Digitális képfeldolgozás és alkalmazásai, Veszprémi Egyetem, 2002, pp. 215.
Pétery K., Bemutató készítése Power Point-tal, Real kiadó, 1995, pp. 192.
Adobe Premiere 5.0 Users Guide ,Adobe Systems Incorporated, 1988, pp. 395.