Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Dr. Katona Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: Mikroökonómia
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
Vállalkozási formák
Az értékteremtõ termelési folyamat
Szükségletszámítások
Termelés tervezési számítások
Kapacitás, átfutási idõ
2. A vállalat szervezete.
Piaci aktivitás, marketing stratégia
Készletszámítások, forgási sebesség,, termelékenység
3. Tárgyi eszköz-gazdálkodás forgó eszköz-gazdálkodás, munkaerõ-gazdálkodás
Költségszámítás, gazdaságossági számítások, kalkuláció
4. Költséggazdálkodás, gazdaságosság
Termelésirányítás és gazdaságosság
Fedezeti költségszámítás és gyakorlati alkalmazásai
5. Beruházás gazdaságossági számítások statikus, dinamikus.
Vagyon Mérleg, Logisztika, Kontrolling
Mérlegvizsgálat, mutatószámok, likviditás, nyereségesség
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000