Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy; Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatók holisztikusan láthassák saját mûködésük – érzéseik, gondolataik és viselkedésük - okait és következményeit. A hallgatók helyzetgyakorlatok segítségével ismerhetik meg jobban saját mûködésüket és nyerhetnek betekintést másokéba. Megismerhetik az önkifejezés módjait, valamint képessé válhatnak konstruktív visszajelzések adására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
önreflexió, társreflexió
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi is az az önreflexió
2. Személyiség és érzelmi intelligencia
3. Személyes életút
4. Viszonyom a társadalomhoz/ a családhoz/ a társaimhoz
5. Munkacsoportban betöltött (vezetői) szerep
6. Jövőkép alkotás
7. Ön- társreflexiós naplók összeállítása
8. Naplójegyzet technika
9. FILÉ
10. Kommunikációs sémák
11. Asszertivitás, értő hallgatás, segítő visszajelzés
12. Megértés, elfogadás, empátia – érte, vagy vele érzek
13. Visszajelzés a társaknak
14. A szeretet öt nyelve
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
önreflexiós napló
társreflexiós napló
 
Kötelező irodalom: Forgách József (2007): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz Kiadó
Ajánlott irodalom: Eric Berne (1984): Emberi játszmák. Gondolat Kiadó
Gary Chapman(2009): A szeretet esszenciája. Harmat Kiadó
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000