Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Borbély Ferenc;
 
Előtanulmányi feltételek: Mikroökonómia, GGTKG11OTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 8 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt tartásával,
megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A vállalat, vállalkozás célja, környezete, fõbb ismérvei
Vállalkozási formák
Az értékteremtõ termelési folyamat
Szükségletszámítások
Termelés tervezési számítások
Kapacitás, átfutási idõ
2. A vállalat szervezete.
Piaci aktivitás, marketing stratégia.
Készletszámítások, forgási sebesség,, termelékenység
3. Tárgyi eszköz-gazdálkodás forgó eszköz-gazdálkodás, munkaerõ-gazdálkodás
Költséggazdálkodás, gazdaságosság
Termelésirányítás és gazdaságosság
Önköltségszámítás, fedezeti költségszámítás, kalkuláció
4. Beruházás gazdaságossági számítások statikus, dinamikus.
Vagyon Mérleg, Logisztika, Kontrolling
Mérlegvizsgálat, mutatószámok, likviditás, nyereségesség
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A. – Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan
Kadocsa György: Gyakorlati üzemgazdaságtan
Ajánlott irodalom: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan
Chikán A. – Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000