Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kadocsa György Oktatók: Cs. Kovács Ilona;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG1SANC Vállalkozásgazdaságtan I.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: Oktatási cél: A hallgatók alapvetõ vállalati, gazdasági ismereteinek és gondolkodási képességeinek kialakítása a gyakorlat követelményeinek szem elõtt
tartásával, megfelelõ elméleti ismeretanyag elsajátítása mellett.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
14 Zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA: Erõforrások, a vállalat eszközeinek körforgása, Tárgyi eszköz gazdálkodás

GY: Amortizációs normák az adótörvényben
2. EA: Forgó eszköz gazdálkodás

GY: Készletszámítások
3. EA: Munkaerõ gazdálkodás

GY: Munkaügyi esettanulmány
4. EA: Gazdaságosság fogalma, mérése

GY: Jövedelmezõségi, gazdaságossági számítási feladatok
5. EA: Beruházás gazdaságossági számítások

GY: Beruházás gazdaságossági számítási feladatok I. II.
6. EA: Költségszámítás

GY: Költségszámítás, kalkuláció
7. EA: Vagyon és pénzügyek a vállalkozásban

GY: Vállalati mérleg bemutatása, elemzése
Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Gyors belépõ írásbeli + szóbeli vizsga
A vizsga végeredményébe az évközi munka beszámít
 
Kötelező irodalom: Francsovics A.- Kadocsa Gy.: Vállalati gazdaságtan. AMICUS Budapest, 2003
Kadocsa Gy.: Gyakorlati üzemgazdaságtan. AMICUS Budapest, 1999
Ajánlott irodalom: Chikán A.: Vállalatgazdaságtan. KJK-AULA Budapest, 1998
Chikán A., Demeter K.: Az értékteremtõ folyamatok menedzsmentje. AULA Budapest, 1999
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000