Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Francsovics Anna Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A szociális attitûd fogalma
Az attitûd befolyásolása
A kreativitás fogalma
Kreativitás és innováció
2. Az alkotás folyamata
A kreativitás fejlesztése
A kultúra fogalma és kialakulása
3. Szervezeti kultúra, a japán kihívás
Nemzeti kultúra és szervezeti kultúra
A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezõk
4. A szervezeti kultúra vizsgálatának módszerei
A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetõségei
A szervezetfejlesztés lehetõségei
Szervezetfejlesztési eljárások
 
Kötelező irodalom: oktató jegyzetei
Ajánlott irodalom: French, WL, Bell, CH (1993): Organization Development. Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice Hall
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000