Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Borbás László Oktatók: Borbás László;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 15 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerkedjenek meg az vállalkozásokat érintõ szabályokkal és azzal a gazdasági-társadalmi környezettel, amelynek keretei között a
vállalkozásoknak dolgozniuk kell az Európai Unió keretei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Oktatási hét (konzultáció) Zárthelyik (részbeszámolók, stb.)
5. ZH
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztóvédelem és piacfelügyelet vállalkozásokat érintõ kérdései. Az EU támogatáspolitikája és versenyszabályozása. Közbeszerzés szabályai.
2. Az EU KKV-kra vonatkozó politikája. Magyar vállalkozások részvétele a közösségi programokban. Vállalkozás fejlesztési akciók. Pályáztatás, pályázatkészítés.
3. Lobbizás az EU-ban. Vállalkozások önértékelése, vállalkozási tükör készítés.
4. Vállalkozói érdekképviseletek az EU-ban. Kamarai munka sajátosságai.
5. ZH
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Gyakorlati tudnivalók az Európai Unióról, Kézikönyv kis- és középvállalkozóknak; GKM, Bp. 2004, www.gkm.hu Egységes Oktatási Tananyag
 
Egyéb segédletek: Az elõadó órai prezentációi és aktuális kijelölt cikkek a szakirodalomból
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000