Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Interkulturális Kommunikáció Intézete (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: német Félév: 2007/08/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Virágh Tibor Oktatók: Virágh Tibor;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Megismerkedni a gazdasági szakmai német nyelvvel kiválasztott, a gazdaság fõbb területeit bemutató témakörök feldolgozásával. A szakkifejezések és a szakszókincs megismerése és alkalmazása idegen nyelven. Idegen nyelvû szakszövegek feldolgozása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 db zárthelyi dolgozat
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Wirtschaftskreislauf, Teilnehmer der Wirtschaft
2. Wirtschaftssektoren, Produktionsfaktoren
3. Angebot – Nachfrage – Markt
4. Preis – Funktionen des Preises, Staatliche Preispolitik
5. Lohnpolitik
6. Marketing
7. Werbung
8. Klausur
9. Handel und Erscheinungsformen des Handels
10. Banken
11. Die Nationalbank und ihre Aufgaben
12. Versicherungen
13. Klausur
14. Konten – Kredite
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A félév során 2db 40 perces ZH-t kell íratni, melyek anyaga lefedi a teljes félév anyagát. Az elégséges érdemjegyhez 60%-os teljesítmény szükséges. Egy elégtelen ZH egyszer pótolható. Kisdolgozatok is irathatók a csoportot oktató tanár által meghatározott idõpontban és témakörben. A hallgatók felkészültségét szóban rendszeresen ellenõrizni kell, és a tanóránként adott házi feladatok is ellenõrizendõk.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Belépéskor nyelvi felmérõ tesztet iratunk a tudásszint szerinti csoportbeosztás biztosítása érdekében. A rendszeres szóbeli és írásbeli számonkérés révén folyamatosan figyelemmel kísérhetjük a hallgatók teljesítményét, s a gyengék számára igény szerint célirányos konzultációt biztosítunk.