Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Könnyûipari mérnökasszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazd. ism.
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 3 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Menedzsment alapfogalmak. A menedzsment és feladatai.
2. A menedzsment szakterületei, menedzsment iskolák. Stratégiai menedzsment.
Problémakezelés, problémamegoldás a menedzsmentben.
3. Alkotás-lélektani és alkotástechnikai módszerek az emberek vezetésében.
4. Az innováció és menedzselése. Újdonságok védelme. Ipari formatervezés.
5. Projekt menedzsment, a projekt célok meghatározása. Projektfajták. Projekttervezés.
6. Projektirányítási rendszerek. Kockázatelemzés. Együttmûködések összehangolása.
7. Erõforrás tervezés, biztosítás. A munka lebontása, fõvállalkozók, alvállalkozók. Az erõforrások feladatokhoz rendelése és kiegyensúlyozása.
8. A projekt munkák ütemezése, gráfelméleten alapuló idõtervezés, átfutási idõk, részhatáridõk számítása.
Végkövetkeztetés, a projektek lezárása.
Projektek és pályázatok, kapcsolódó területek.
9. Termelésmenedzsment, piac és piaci viszonyok figyelembevétele.
Minõségmenedzsment. Minõségirányítási rendszerek.
10. A társasági jog és feladatai.
11. Környezetmenedzsment, a környezettudatos vállalati menedzsment feladatai.
12. Vállalkozásfinanszírozás – tõkeszerzés a pénz és tõkepiacról
Vállalkozások befektetési tevékenysége
13. Fizetési forgalom lebonyolítása.

14. Vállalkozások és az állam pénzügyi kapcsolatai.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Az évközi projektfeladat, valamint a zh. Értékelése, a félév lezárása
 
Kötelező irodalom: Chikán Attila: Vállakozásgazdaságtan , Aula, 2007.
P. Kotler: Marketingmenedzsment, Mûszaki, 2004.
Losonczi Csaba-Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban, Juvent, 1993.
Tóth Gábor: Váll. Gazd. Példatár, Budapest, OE, 2008.