Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Szûts István Oktatók: Gombaszögi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
1db Zárthelyi, 1db beadandó esszé


A beadandó házi dolgozatot legkésõbb a 7.oktatási héten kell e-mailen elküldeni. (gombaszogi.ildiko@kgk.uni-obuda.hu címre)
A dolgozat címe: Minõség, ahogy én látom a munkahelyemen…
(terjedelme 5-6 oldal + borítólap, +kép + melléklet)
Formai követelményei megfelelnek a szakdolgozat formai követelményeinek. A dolgozat ÖNÁLLÓ gondolatokat kell tartalmazzon, szubjektív jellegû, az elsajátított szakkifejezés rendszerre kell épüljön.
A zh megírásának feltétele a dolgozat leadása. Amennyiben a hallgató nem teljesíti ezt, letiltásra kerül.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A minõség története. Minõségfogalom. Minõségmodellek. A minõség mérése. A minõséget meghatározó tényezõk. TQM. Vevõközpontúság. Folyamatos javítás. PDCA-ciklus. Alkalmazottak bevonása
2. TQM megvalósításának lépései. A TQM hatása.
ISO 9000:2008 Minõségirányítási szabvány. A szabványmódosítás okai.
3. Zárthelyi dolgozat
A minõségirányítási alapelvek. A szabvány szerkezete. Az MSZ EN ISO 9001:2009. szabvány fejezetei.
4. Minõségügyi dokumentumok. A minõségirányítási rendszer bevezetése. Auditálás.
5. Pót zh, elõvizsga
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Elfogadott zh és beadott esszé esetén aláírás
 
Kötelező irodalom: Dr Bartos István – Dr Elek Erzsébet: Minõségirányítás BMF Jegyzet 2004.
Ajánlott irodalom: Dr. Koczor Zoltán: Bevezetés a minõségügybe Mûszaki Könyvkiadó