Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók megismerik a különbözõ szervezési módszereket, és képessé válnak a helyzetnek megfelelõ szervezési módszer kiválasztására és alkalmazására.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos munka, házi dolgozat, vizsga
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. elõadás Történelmi áttekintés I.
gyakorlat Csoportok megalakítása
2. elõadás Történelmi áttekintés II.
gyakorlat Taylor-i elvek a gyakorlatban
3. elõadás Történelmi áttekintés III.
gyakorlat Szervezés a Fayol-i elvek mentén
4. elõadás Történelmi áttekintés IV.
gyakorlat Bürokratikus szervezési elvek a gyakorlatban
5. elõadás Történelmi áttekintés V.
gyakorlat Szervezés a HR mozgalom alapelvei mentén
6. elõadás 1. negyedéves ZH
gyakorlat Kontingencialista rendszerfelfogás
7. elõadás Szervezettervezés
gyakorlat Szervezeti ábrák
8. elõadás Folyamat szemléletû szervezés
gyakorlat CPI
9. elõadás Üzleti folyamatok újraszervezése
gyakorlat BPR
10. elõadás Szervezés és vezetés I.
gyakorlat Vezetõi stílusok
11. elõadás Szervezés és vezetés I.
gyakorlat Vezetõi eszköztár
12. elõadás Szervezeti tanulás
gyakorlat Inercia kezelése
13. elõadás Szervezetfejlesztés
gyakorlat A szervezetfejlesztés folyamata
14. elõadás 2. negyedéves ZH
gyakorlat Féléves tananyag áttekintése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A jegy kialakításának módszere: évközi teljesítmény, a házi dolgozat és a vizsga alapján
A pótlás módja: lásd TVSZ
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.): írásbeli, csoportmunka
 
Kötelező irodalom: Alfred Kieser: Szervezetelméletek (2,3,4,6 fejezetek), Aula, Budapest, 1995.
Dobák Miklós: Szervezeti formák és vezetés, Akadémiai kiadó, Budapest, 2006.
Ajánlott irodalom: Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés. a tudományos vezetés alapjai (elõszó is érdekes), KJK, Budapest, 1983.
Szöveggyûjtemény a szervezeti formák és vezetés tárgyhoz (1-8 fejezet), Aula, Budapest, 2006.
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
Minõségirányítási kézikönyv 8.1-8.5. szerint