Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Solymosiné Molnár Margit Oktatók: Dr. Krepler Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 4 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgató az orosz nyelvben szerzett jártasságát elmélyítse.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- A gyakorlatokon való részvétel kötelezõ, a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Két dolgozat sikeres teljesítése 7. és a 14. héten, azaz minimum 50%-os szint elérése együttesen.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az eddig tanultak ismétlése, felfrissítése
2. Évszakok, hónapok, színek („milyen színû?”), a melléknevek
3. Ebéd, fogások, a melléknevek kérdõszavai, tetszésnyilvánítás
4. Az iskola, helységei, osztályzatok, tetszés/nem tetszés kifejezése
5. Kívánság, valakivé/valamivé válni kifejezése, „e”/”i” soros igék
6. Sportok, a fõnevek tárgyesete, levélírás
7. Zárthelyi dolgozat 1.
8. Heti idõbeosztás, napszakok, a hét napjai, a létige múlt és jövõ idejû alakjai
9. Meghívás, elfogadása és visszautasítása, „hol” és „hová” kérdõszavak
10. A pályaudvaron: jegyváltás, információkérés, „Hány órakor?”
11. Menetrend, elöljárószók idõmeghatározásra, vonaton, repülõgépen
12. Élelmiszerek, az „egy” és „kettõ”használata fõnevekkel
13. Bevásárlás az élelmiszerboltban, mértékek, pénznemek
14. Zárthelyi dolgozat 2.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
A zárthelyi dolgozatoknál minimum 50%-ot el kell érni, kisdolgozatok is lehetségesek.
 
Kötelező irodalom: - Székely András-Székely Nyina: Sag za sagom tankönyv és munkafüzet
Ajánlott irodalom: - Kosaras István: Orosz nyelvtan a középiskolák számára