Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika Oktatók: Dr. habil. Garai-Fodor Mónika;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A kurzus átfogó célja, hogy a hallgató betekintést nyerjen a médiamarketing alapjaiba. A nyomtatott és elektronikus média megjelenési formáival, az általuk
közvetített médiaszöveggel szemben egy kritikus szemlélet alakuljon ki. A hallgató a fél év végére megismerje a médiatervezés különbözõ fázisait; a félév
végére átfogó képet kapjon a médiatervezésrõl és annak gyakorlati aspektusairól, képes legyen a médiaszövegek elemzésére és értékelésére.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
csoportos projektmunka

 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés a médiatervezésbe, a médiatervezés helye és szerepe a reklámtevékenységben; Az IMR és reklám 5 M áttekintésével
2. Reklámpiac szereplõi , médiaügynökségek szerepe, helye a reklámpiacon.
Reklámjog
Médiamutatók és értelmezésük: A médiatervezésnél használt számadatok, mutatószámok, jelentésük, gyakorlati értelmezésük; ezen belül: rating, SHARE, HUT, HUR, affinitás-affinitás index, elérés-lefedettség, reach, gyakoriság, gross impression, GRP, költséghatékonyság a reklámozásban

3. Stratégiai médiatervezés: marketing szempontok figyelembevétele; kinek, hol és mikor szóljon a hirdetésünk; súlyozás, elérés, gyakoriság és folyamatosság; a reklámozás idõbeni eloszlása;
4. Média osztályok és kiválasztásuk, a médiaterv kialakítása: médiumok összehasonlítása, kiértékelése, kiválasztása; az adott médium értékének meghatározása-speciális tényezõk; médiaterv összeállítása-flowchart, idõdiagram
5. Média budget kialakításának módszerei, a költségvetés meghatározása, el-illetve felosztása, költségoptimalizáló módszerek
A médiavásárlás taktikája, médiaterv tesztelése, utóvizsgálatok

 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
- A konzultációkon a részvétel kötelezõ
a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket
- csoportos projektmunka
A vizsgajegy 2 komponensbõl áll össze:
Projektmunka: 50%
Vizsgajegy: 50%
A jegy 3 komponensbõl áll össze:
Zárthelyi dolgozat: 40%
Házi dolgozat írásos formájának elkészítése és prezentálása: 40%
Félévközi gyakorlati munka: 20%
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
projektmunka leadása
 
Kötelező irodalom: Szabó D. Tamás: Médiatervezés a reklámban; A magyar marketingkommunikáció oktatás és kutatás fejlesztéséért Alapítvány, 2004.
Ajánlott irodalom: Bernard Brochand- Jacques Lendrevie: A reklám alapkönyve KJK 2000.
Incze Kinga: A reklám helye 2006, MS White Media Consulting, Budapest