Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Pappné Dr. Nagy Valéria Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
 
Előtanulmányi feltételek: GSVVG12MTC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató eligazodjon a vállalatok pénzgazdálkodásában és elsajátítsa a vállalati pénzügyi stratégia kialakításának alapismereteit.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Vállalati pénzgazdálkodás, pénzügyi kapcsolatok, vagyon, Finanszírozási stratégia alapelvei, fajtái.
2. Belsõ finanszírozási formák, Külsõ finanszírozási formák.
3. Befektetési stratégia./ Finánc befektetések és számításai /
4. Beruházás-gazdaságossági számítások
5. Számítási feladatok gyakorlása.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli vizsga a tantárgy tananyagából
 
Kötelező irodalom: Dr. Csiszárik Kocsir Ágnes: Vállalkozások pénzügyei,
elektronikus jegyzet, OE, 2011
Ajánlott irodalom: Pappné Dr. Nagy Valéria: Vállalkozásfinanszírozás – pénzügyi szolgáltatások elektronikus jegyzet, OE, 2011
Pappné Dr. Nagy Valéria: Bevezetés a pénzügyi matematikába elektronikus jegyzet, OE, 2011