Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Vályi Ferenc Oktatók: Pappné Dr. Nagy Valéria;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A vállalkozások komplex elemzésének elsajátítása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
2 zárthelyi dolgozat
5. és 10. hét
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Pénzügyi elemzés – információ források – mérlegtan ismétlés
Gyakorlat: Példa megoldás
2. Pénzügyi elemzés fajtái, mutatószámok rendszere – statisztikai ismétlés
Gyakorlat: Példa megoldás
3. Vagyoni helyzet vertikális és horizontális elemzése
Gyakorlat: Példa megoldás
4. Rövidtávú pénzügyi helyzet – Alanyi likviditás
Gyakorlat: Példa megoldás
5. Tárgyi likviditás – Likviditási mérleg
Gyakorlat: Példa megoldás
6. Hosszútávú pénzügyi helyzet – eladósodottság, tõkeáttétel
Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat
7. Jövedelmezõség elemzése
Gyakorlat: Példa megoldás
8. Hatékonyság elemzése
Gyakorlat: Példa megoldás
9. Cash flow elemzés
Gyakorlat: Példa megoldás
10. Új irányzatok a pénzügyi elemzésben – piaci mutatók
Gyakorlat: Konkrét vállalat elemzése
11. Eredmény elemzése
Gyakorlat: Zárthelyi dolgozat
12. Eredmény elemzése
Gyakorlat: Konkrét vállalat elemzése
13. Konkrét vállalat komplex elemzése
14. Konzultáció
Gyakorlat: Jegyek lezárása, pótlás
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
vizsga
 
Kötelező irodalom: Bíró-Kresalek-Pucsek-Sztano: A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése.
Perfekt Kiadó, 2007
Ajánlott irodalom: Virág Miklós: Pénzügyi elemzés, csõdelõrejelzés Aula, 2004
Illés Ivánné dr. Társaságok pénzügyei, Saldo 2003.
Illés Ivánné dr. Példatár a Társaságok pénzügyeihez, Saldo 2003.
Balogh László: Vállalati pénzügyek példatár. - [Bp.]: Aula, 2003.