Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Lakyné Pomázi Ildikó Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: Az üzleti élet szereplõi számára nélkülözhetetlen üzleti tervezés módszereinek és eszközeinek
megismertetése, a komplex üzleti tervezés belsõ összefüggéseinek bemutatása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Egy vállalkozás üzleti tervébõl 1-3 fejezet részletes kidolgozása 10 oldalban.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Mi az üzleti terv? Kinek készül és mire jó az üzleti terv?
A vállalkozás helyzete
2. Az üzletág. Piackutatás
3. A termék. Reklám, emberi tényezõ, fizikai környezet, termelési folyamat
4. Pénzügyi elemzés. A személyzeti munka tervezése
5. Adminisztráció. Marketing terv
6. Kockázatbecslés. Az üzleti terv szerkezete
7. Zárthelyi dolgozat írása
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
7. hét A teljes tananyagból
 
Kötelező irodalom: Lakyné Pomázi Ildikó: Üzleti tervezés (oktatási segédanyag)
Ajánlott irodalom: Üzleti terv-kalauz
CO-NEX Könyvkiadó és Terjesztõ Kft.
Szerzõk: E.S.Siegel – B.R.Ford – J.M.Bornstein