Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 1 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladatok megoldása, beadása, illetve prezentációja (25 pontból legalább 13 pont).
Zárthelyi dolgozat (25 pontból legalább 13 pont).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai
2. A vásárlási döntési folyamat I.
3. A vásárlási döntési folyamat II.
4. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezõk
5. A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
6. Életstílus tényezõk szerepe a vásárlási döntésben
7. Eltérõ szerepek a háztartásban
8. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezõk – percepció, Weber-törvény
9. Tanulás elméletek
10. Motivációs elméletek
11. Attitûd
12. Fogyasztói magatartás a kereskedelemben
13. Fogyasztói elégedettség
14. Fogyasztóvédelem, etikai kérdések
Elõ vizsga 15. hét.
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése (50 pontból legalább 25 pont).
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Ágnes (2008): Fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó
Ajánlott irodalom: Törõcsik Mária (2011): Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó
Évközben kiadott szakcikkek