Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Dr. Kelemen-Erdõs Anikó;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTMA11KLC
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 10
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az aláírás feltétele az évközi házi feladat megoldása, beadása, illetve prezentációja.
(Az ebbõl elérhetõ 40 pontból minimum 20-at kell teljesíteni.)
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogyasztói piac specifikumai
2. A vásárlási döntési folyamat
3. A fogyasztói magatartást befolyásoló társadalmi-kulturális tényezõk
4. A referenciacsoport és a konformitás szerepe a vásárlási döntésben
5. Eltérõ szerepek a háztartásban
6. A fogyasztói magatartást befolyásoló pszichológiai tényezõk – percepció, Weber-törvény
7. Tanulás elméletek
8. Motivációs elméletek
9. Attitûd
10. Elõvizsga
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Követelmény a vizsga legalább 50%-os teljesítése (60 pontból legalább 30 pont).
 
Kötelező irodalom: Hofmeister-Tóth Ágnes (2008): Fogyasztói magatartás alapjai, Aula Kiadó
Ajánlott irodalom: Törõcsik Mária (2011): Fogyasztói magatartás, Insight, trendek, vásárlók, Akadémiai Kiadó
Évközben kiadott szakcikkek