Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Villamosmérnök szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Medve András;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 4
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A politikatudomány legfontosabb fogalmainak és vizsgálódási köreinek bemutatása, objektív, tárgyilagos elemzési módszerek megismertetése a hallgatókkal.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A konzultációkon a megjelenés fakultatív, de ajánlott. A vizsgára jelentkezés feltétele a házi feladat beküldése, ami tehát mindenki számára kötelezõ,
legkésõbb a második konzultációig (és kizárólag kézzel írott formában!).
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A klasszikus politikai ideológiák
2. A kormányzati formák alapvetõ típusai
3. Politikai kultúra és civil társadalom
4. A demokrácia fogalma és intézményrendszere
5. Magyarország politikai fejlõdése 1944-1994 között
 
Kötelező irodalom: Gyurgyák János [Szerk.]: Mi a politika? (Bevezetés a politika világába). Bp., 2003, Osiris
Ajánlott irodalom: Haskó Katalin-Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Budapest, 2003, Osiris