Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/2
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lehotai László Oktatók: Dr. Lehotai László;
 
Előtanulmányi feltételek: GVMMD11MTB
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 8
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A képzés során a hallgatók megismerik a vállalatoknál, vállalkozásoknál és egyéb szervezeti egységeknél idõrõl idõre szükséges változások irányítását,
megvalósítását, szervezetek szükségszerû megújulását. A sikert eredményezõ folyamatok, módszerek megismerése és tudatosítása mellett a hallgatók
megismerhetik a jövõ kihívásait, melyek ismerete megkönnyítheti a változások, változtatások elfogadását, gyakorlati megvalósítását.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Három esettanulmány elkészítése és beadása a megbeszélt idõpontban. A konzultációkon történõ rendszeres részvétel.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A változásmenedzsment alapjai – Miben segíthet a
változásmenedzsment tudománya?
2. A változás folyamata - A változás és változtatás „szükségessége”
3. A változásmenedzsment alaptechnikái- A változással szemben történõ ellenállás
4. A változással, változtatással kapcsolatos reakciók- Konfliktusok – konfliktusok kezelése
5. A pozitív változás reakciói- Rendszerszemlélet- Folyamatgondolkodás
Üzleti folyamatok – Kis- és nagyméretû szervezeti változások bevezetésének modelljei
6. Válságmenedzsment- A válságmenedzsment alapjai, feladata, Problémamegoldás- A válság kialakulásának általános okai

7. A válság fajtái - A válság kialakulását elõidézõ okok a gazdálkodás területén - (Piac- Termelés- Pénzügyek – Menedzsment)
8. Helytelen allokáció- Általános hibajelenségek: 1, Szakmailag hibás döntések 2, Hibás helyzetmegítélés 3, Hibás eszköztár alkalmazása 4, Helytelen idõzítés- Válságmenedzselési módszerek Zárthelyi dolgozat, esettanulmányok elkészítése ill. leadása

 
Kötelező irodalom: Dr. Farkas Ferenc: Változásmenedzsment, Akadémia Kiadó, Budapest, 2005 ISBN 963058266X + a konzultációkon elhangzott ismeretanyag.