Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 4
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lovász Gabriella Éva Oktatók: Dr. Lovász Gabriella Éva;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tantárgy célja, hogy a hallgatókkal megismertesse a beszerzési, logisztikai és ellátási folyamatokat, ezek speciális elemeit, egyes stratégiai és menedzsment
módszereket.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Az utolsó konzultáción írandó Zh eredményes megírása, ami egyben az aláírás feltétele is. A féléves teljesítmény értékelése az alábbiak szerint alakul:
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Funkcionális menedzsment. Rendszerelmélet. Emberközpontú menedzsment. Korlátozott racionalitás.
2. A beszerzés menedzselése és stratégiája. ERP. DRP. Beszállítók. Méretgazdaságosság.
3. A vállalatok környezete. Regionális multiplikátor hatás. Klaszterek. Logisztika. A logisztika és az ellátási lánc kapcsolata.
4. Az ellátási lánc menedzsmentje és stratégiája. Az értéklánc rendszere. Készletek az ellátási láncban. Az ostorcsapás effektus.
5. Outsourcing. LEAN módszer. Hagyományos JIT. Kanban. KKV logisztika. ZH
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásbeli dolgozat az utolsó foglalkozáson
 
Kötelező irodalom: Szegedi Zoltán (2012): Ellátásilánc-Menedzsment. Bp.: Kossuth Kiadó