Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Kereskedelmi és marketing BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kovácsné Bukucs Erzsébet Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
 
Előtanulmányi feltételek: Vállalkozásgazdaságtan: GSVVG11KNC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A logisztika, mint szemléletmód megismerése. A logisztika elméleti és gyakorlati alapjainak elsajátítása.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A gyakorlatokon való aktív részvétel kötelezõ, melynek ellenõrzése jelenléti ívvel valamint a gyakorlatot megelõzõ elõadás anyagának esetenkénti
számonkérésével történik. A gyakorlaton való megjelenés érvénytelenné válik azoknál a hallgatóknál, akiknél az elõadáson elhangzott tananyagban teljes
járatlanság tapasztalható.
Egy zárthelyi dolgozat eredményes megírása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. EA1: A logisztika fogalma, tárgya, története, fejlõdése. A logisztikai mai megközelítése, kapcsolódása más funkciókhoz, egyes részterületei, eszközrendszere. Logisztikai rendszerek.
Gy1: A rendelés logisztika. Vevõ-jövedelmezõség, hasznosság elemzés
2. Gy1: A rendelés logisztika. Vevõ-jövedelmezõség, hasznosság elemzés
3. EA2: A beszerzési logisztika alapjai, feladatai. A beszerzési logisztika és a vállalat egyéb tevékenységei közötti kapcsolatok. Készletezési stratégiák. Beszerzés tervezése, szállítók minõsítése.
Gy2: Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
4. Gy2: Gyártani vagy vásárolni döntések, beszerzés hatékonysága, hatása a nyereségre.
5. EA3: Termelési logisztika. Termelésirányítás alapelvei. Termelési rendszer irányítása. Gyártási rendszerek.
Gy3: Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
6. Gy3: Termelésirányítás és szervezés. MRP számítás.
7. EA4: Raktározás, anyagmozgatás. Az anyagmozgató és tároló rendszerek jellemzõi. Raktári technológiák és eszközök. A komissiózási folyamat, anyagmozgató gépek és jellemzõik.
Gy4: Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idõ számítás.
8. Rektori szünet
9. EA5: Értékesítési, elosztási, áruszállítási rendszerek. Az áruszállítási rendszerek feladatai. Hagyományos és kombinált áruszállítási rendszerek. A közlekedési alágazatok jellemzõi.
Gy4: Raktári kapacitástervezés, átlagkészlet- készletforgási idõ számítás.
10. Gy5: Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban
11. Rektori szünet
12. GY:5 Fuvarkalkuláció készítése az egyes fuvarozási ágakban
13. EA6 Zárthelyi dolgozat.
GY6: Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
14. Zárthelyi pótlás
GY6: Logisztikai költségek és teljesítmények elemzése
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele
Az eredményes zárthelyi dolgozathoz a megszerezhetõ összpontszám legalább 50%-os teljesítése szükséges. A zárthelyi idõpontja: 2012. december 6 az elõadás helyén és idejében. A zárthelyi pótlására egy alkalommal nyílik lehetõség: 2012. december 14. (péntek). A gyakorlat helyén és idejében.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli dolgozat.
 
Kötelező irodalom: Logisztika –Dr. Hartványi Tamás - OE elektronikus jegyzet 2008
Ajánlott irodalom: A logisztika elmélete és gyakorlata - Körmendi Lajos, Pucsek József - SALDO 2008
 
Egyéb segédletek: Dr. Körmendi Lajos – Dr. Pucsek József – Logisztika példatár – SALDO 2008