Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Műszaki menedzser BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Iván Csaba Oktatók: Iván Csaba;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A tárgy célja, hogy a hallgatók elsajátítsák egy menedzsment információs szoftver kezelésének technikáját
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Kötelezõ részt venni a foglalkozásokon
Házi dolgozat, zárthelyi dolgozat
Aláírás megszerzésének feltétele: Az órákon való részvétel
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Dashboard rendszerek áttekintõ bemutatása
Alapfunkciók, alapbeállítások, kezelõfelület megismerése
Üzleti jelentések és Kulcs Teljesítmény Mutatók (KPI)
2. Data feed-ek létrehozása, lépései, felépülése
Alapvetõ és komplex adatbázismûveletek
Dashboard és vizualitás (mashapp-ok teljesekörû bemutatása)
3. Interaktív jelentések megismerése, készítése
Jelentések megosztása, összefogása vállalaton belül és kívül
Adatfeltárás, adatszûrõk alkalmazása
4. Zárthelyi dolgozat
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A vizsga értékelése a részfeladatok pontozásával történik.
A jegy kialakításának módszere:
A maximálisan elérhetõ pontszám függvényében:
0 – 50 % elégtelen(1)
51 – 62 % elégséges(2)
63 – 74 % közepes (3)
75 – 85 % jó (4)
86 – 100 % jeles (5)
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Aláírás pótlási lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Van

Az évközi jegy megszerzésének feltételei:Aláírás


Évközi jegy pótlásának lehetõségei, illetõleg lehetõség a vizsgaidõszak elsõ 10 munkanapjában:Van
 
Kötelező irodalom: Aris MashZone online oktatási anyaga www.mashzone.com/web/products/ARIS_Mashzone/en/index.htm(angol és német érhetõ el)
Ajánlott irodalom: Hetyei József: ERP rendszerek Magyarországon a 21. században