Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Villamosmérnök-asszisztens;
 
Tantárgyfelelős oktató: Tóth Gábor Oktatók: Tóth Gábor;
 
Előtanulmányi feltételek: Gazdálkodási és Vállalkozási alapismeretek
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A hallgatók felkészítése a menedzseri munka legfontosabb elvi és gyakorlati sajátosságaira a modern piacgazdaság körülményei között.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Aláírás feltétele: egy ZH sikeres megírása, félévközi kisebb feladatok (esettanulmányok) határidõre történõ leadása.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A menedzsment fogalma, általános vonásai, a vezetéselmélet irányzatai
2. A menedzsment szerepe a szervezetben, a menedzsment funkciói
3. A munkahelyi vezetés, a vezetõ és kapcsolatai
4. A vezetés folyamata, problémamegoldás, döntéshozatal, hatáskör, felelõsség
5. A vezetést befolyásoló tényezõk, szervezet, környezet
6. Stratégiai menedzsment, a tervezési funkció
7. A szervezet rendszere, tulajdonosi és munkaszervezet, szervezeti típusok. Szervezetfejlesztés és változásmenedzsment
8. Projekt alapismeretek, erõforrás-tervezés
9. Projektmenedzsment
10. Projekt dokumentálási módszerek és eszközök
11. Tervezés, elemzés, értékelés módszerei
12. Emberi erõforrás menedzsment, munkáltató és munkavállaló, az ösztönzési (motiváció) elméletei és gyakorlata
13. Csoport, csoportdinamika, vezetési stílusok
14. Innováció-menedzsment
Globalizáció, megatrendek és menedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
évközi jegy a ZH és a házi dolgozat eredménye alapján
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
írásban
 
Kötelező irodalom: Kocsis József: Menedzsment – mûszakiaknak. Mûszaki Könyvkiadó. Budapest. 1993. illetve késõbbi kiadás
Tóth Gábor: Menedzsment elõadás vázlatok Tansegédlet. VMI 2011., internetrõl letölthetõ (OE háló)
Farkas András: Illusztráció és ábragyûjtemény. Tansegédlet. VMI. 2004. 46 oldal internetrõl letölthetõ (BMF háló)
Ajánlott irodalom: órákon kiosztott anyagok