Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Gazdálkodási és menedzsment BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Bácsi Rózsa Oktatók: Bácsi Rózsa;
 
Előtanulmányi feltételek: elõfeltét
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 2 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: cél
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
félévközi
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1
2. 2
3. 3
4. 4
5. 5
6. 6
7. 7
8. 8
9. 9
10. 10
11. 11
12. 12
13. 13
14. 14
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
értékelés
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
félévzárás
 
Kötelező irodalom: kötelezõ
Ajánlott irodalom: ajánlott
 
Egyéb segédletek: egyéb
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
minbizt