Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Láhm Szilvia Oktatók: Dr. Bujdosó László; Dr. Bartos István; Dr. habil. Szeghegyi Ágnes; Tóthné Téglás Tünde;
 
Előtanulmányi feltételek: GGTVS121NK
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A legfontosabb erõforrás, a munkaerõ hatékony felhasználását elõsegítõ feladatok és technikák megismertetése az egyéni és szervezeti célok egyidejû figyelembevételével.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
11. hét Zárthelyi dolgozat, amelynek pontszámai határozzák meg a gyakorlati jegyet. Ezt ki lehet váltani egy színvonalas prezentációval vagy házi dolgozattal, melynek témáját és a feldolgozandó irodalmat a tanár és a hallgató közösen határozzák meg.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Az emberi erõforrás-gazdálkodás modern irányzatának kialakulása. A “human resource management” (HRM) tartalma és funkciói.
2. A vállalat munkaerõ-piaci környezete. A munkaerõ keresletét és kínálatát meghatározó tényezõk. Foglalkoztatáspolitika
3. Az EEM szerepe a vállalat szervezetében. Vállalati stratégia – emberi erõforrás stratégia.
4. Munkakör elemzés és –tervezés.
5. Emberi erõforrás tervezés és munkaerõ-tervezés
6. Erõforrásbiztosítás. Toborzás, kiválasztás, alkalmazás, a beilleszkedés elõsegítése
7. Munkakörértékelés.
8. Teljesítményértékelés.
9. Kompenzációs rendszer – ösztönzés menedzsment. A teljesítményhez kapcsolódó bérrendszerek. Más anyagi és nem anyagi ösztönzõk.
10. Az emberi erõforrások fejlesztése, képzés, továbbképzés, karriertervezés
11. Zárthelyi dolgozat
12. A munkaügyi kapcsolatok rendszere. Participáció. Kollektív tárgyalások. A munkahelyi konfliktusok kezelése
13. Információs rendszerek az emberi erõforrás menedzsmentben
14. Nemzetközi személyügyi menedzsment
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A pótlás módja: a zárthelyi dolgozat a szorgalmi idõszak 13. hetében egy alkalommal pótolható
A félévközi jegy kialakításának módszere:
Az elérhetõ maximális pontszám alapján a következõk szerint alakulnak a gyakorlati jegyek:
0-50% elégtelen (1)
51-62% elégséges (2)
63-74% közepes (3)
75-86% jó (4)
87-100% jeles (5)
 
Kötelező irodalom: Norbert F. Elbert – Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József: Személyzeti/emberi erõforrás menedzsment, KJK-Kerszöv, 2003.
Ajánlott irodalom: László Gyula : Emberi erõforrásgazdálkodás és munkaerõpiac (Janus Pannonius Egyetemi Kiadó, Pécs, 1996)
Poór József: Nemzetközi erõforrás menedzsment (KJK, 1996.)
Marosi Miklós: Távol-Keleti menedzsment (KJK 1997.)
Theodore E. Schultz: Beruházás az emberi tõkébe (KJK, 1983.)
Dr. Gyökér Irén: Emberi erõforrásmenedzsment (BME 2000.)
Pintér Zsolt: Hogyan csináljunk karriert?
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
A hallgatói visszajelzések, a ZH-k eredményei alapján évente értékeljük az oktatás hatékonyságát, folyamatosan korszerûsítjük a tananyagot, módosítjuk az irodalomjegyzéket.