Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 17.) Kreditérték: 5
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Vállalkozásfejlesztés mesterszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Lazányi Kornélia Oktatók: Dr. Lazányi Kornélia;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 20 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
 
Oktatási cél: A szervezetfejlesztés elméletének és gyakorlatának bemutatása
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
A félév során elsajátított ismeretek csoportmunka keretében a gyakorlatban történõ alkalmazása. A csoporttagoknak a gyakorlati feladatot dokumentálniuk, és a félév során tanultaknak megfelelõen egyéni olvasatokkal - önreflexiókkal gazdagítva kell benyújtaniuk. Az utolsó órán (12.01) a csoportmunkát a csoport tagjainak prezentálniuk is kell.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A kultúra fogalma és szintjei
Nemzeti kultúra és szervezeti kultúra
A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezõk
A szervezeti kultúra megváltoztatásának lehetõségei
2. A szervezet és alrendszerei
Szervezeti folyamatok
A szervezetfejlesztés
Szervezetfejlesztési eljárások
Szervezeti tanulás, tanuló szervezet
3. A szervezet-fejlesztés lépései
Kapcsolatfelvétel – Diagnózis – Visszajelzés - Beavatkozás
A beavatkozás szintjének/területének meghatározása
Mi NEM szervezetfejlesztés
4. Etikai alapelvek
A szervezetfejlesztõ és a szervezet a folyamat során
Reflexió
5. Csoportmunkák prezentálása
Minimumteszt
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A hallgatók a csoportmunka során nyújtott teljesítményük és az írásos dokumentáció alapján megajánlott jegyet kapnak, amelyet az év végi minimum teszt sikeres teljesítése után fogadhatnak el. A megajánlott jegytõl különbözõ jegyet a hallgatóknak a vizsgaidõszakban, írásbeli vizsga keretében van lehetõsége szerezni.
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli minimumteszt.
 
Kötelező irodalom: oktató jegyzetei
Ajánlott irodalom: French, WL, Bell, CH (1993): Organization Development. Behavioral Science Interventions for Organization Improvement, Prentice Hall
 
Egyéb segédletek: oktató által összeállított cikkgyûjtemény
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000