Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Távoktatás Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Kiss Mariann Oktatók: Lakyné Pomázi Ildikó;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 10 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 3
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgató ismerkedjen meg a piacbefolyásolási módszerekkel, igazodjon el a vállalat és a márka kommunikációjának területein.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. A marketingkommunikáció fogalomköre és alapelemei
2. A marketingkommunikáció területei
3. A marketingkommunikáció tervezése
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli.
 
Kötelező irodalom: Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid: Marketingkommunikáció érthetõen, Szókratész Külgazdasági Akadémia, Budapest, 2011.