Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Vállalkozásmenedzsment Intézet (1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 15-17.) Kreditérték: 2
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2007/08/2
 
Szakok: Mûszaki menedzser szak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Kovácsné Bukucs Erzsébet Oktatók: Kovácsné Bukucs Erzsébet;
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 0 Tantermi gyakorlat: 2 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): félévközi jegy
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
Két ZH elégséges teljesítése
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Bevezetés: Rendszerelméleti alapok
2. Információs rendszerek jellemzõi, kialakításának munkafázisai
3. Helyzetfelmérés, információelemzés tevékenységei.
4. A rendszerterv készítés tevékenységei.
5. A rendszerterv készítés tevékenységei.
6. A rendszer bevezetésének és értékelésének tevékenységei
7. ZH az információ rendszer kialakításának folyamatából
8. A készlet analitika tevékenységei nyilvántartások bizonylatok. A számítógépes rendszer jellemzõi.
9. A befektetett eszköz analitika tevékenységei nyilvántartások bizonylatok. A számítógépes rendszer jellemzõi.
10. A munkaerõ analitika tevékenységei nyilvántartások bizonylatok. A számítógépes rendszer jellemzõi.
11. A termelési rendszer tevékenységei nyilvántartások bizonylatok. A számítógépes rendszer jellemzõi.
12. A pénzügy analitika tevékenységei, nyilvántartások bizonylatok. A számítógépes rendszer jellemzõi.
13. Fõkönyvi rendszer tevékenységei, nyilvántartások bizonylatok. A számítógépes rendszer jellemzõi.
14. ZH a számviteli rendszerekbõl
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
Félévközi jegy a ZH- eredmények alapján.
 
Kötelező irodalom: Dr Paál Éva Számvitelszervezés I-II