Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Szervezési és Vezetési Intézet (1081 Budapest, Népszínház u. 8.) Kreditérték: 3
Tagozat: Levelező Nyelv: magyar Félév: 2012/13/1
 
Szakok: Ajánlott szabadon választható tárgy;
 
Tantárgyfelelős oktató: Szabó Richard Oktatók: Szabó Richard;
Heti/Féléves óraszámok: Féléves Előadás: 12 Tantermi gyakorlat: 0 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A hallgatók ismerjék meg és az elméleti készség szintjén sajátítsák el az értékelemzéses problémamegoldás - napjainkra kissé feledésbe ment - fejlesztési- racionalizáló módszertanát, amelynek segítségével a vállalkozások, intézmények versenyképessége, költséghatékonyabb mûködtetése, valamint az szervezeti alkalmazások vezetése, irányítása megvalósítható.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. Fogalomtár, Az optimális értékkombináció, Milyen problémák, kérdések, feladatok megoldására használható az értékelemzés?, /általánosan: VA, VE, VC/, Feladatkérdések, tárgykérdések, célkérdések
2. Értékelemzési fajták, Értékelemzési hatékonyság, Értékelemzés az életciklusok- értékmenedzsment- marketing kapcsolati rendszerek alapján
3. Értékelemzési munkafolyamat, Témaválasztás, Az értékelemzés legfontosabb jellemzõi, Értékelemzés helye a vállalat mûködési rendszerében (beruházás, K+F, controlling, marketing)
4. Értékelemzés – marketing – IPA, Értékelemzési „melléktermékek” a marketing számára, Csoportos alkotás, EU offenzíva, gyakorlati példák
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
szóbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Iványi Attila Szilárd – Hoffer Ilona: Innovációs és értékelemzõ módszertan, Aula Kiadó 1996
Szabó György: Problémamegoldás értékelemzéssel, BMF KGK SZVI letölthetõ segédanyag, 2004
Ajánlott irodalom: Nádasdi Ferenc: Érték menedzsment know – how kézikönyv
A tárgy minőségbiztosítási
módszerei:
TÜV CERT EN ISO 9001:2000